Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

admin@pupan.net
แจ้งครู-นักเรียน สมัครสมาชิก
โดย admin @pupanwittaya - พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม 2015, 11:16AM
 

              แจ้งคณะครู-นักเรียนทุกท่าน  ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถ login เข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้โดยกรอกข้อมูล  

- ชื่อผู้ใช้ (username) เป็นภาษาอังกฤษ  หรือตัวเลขหรือเครื่องหมาย ผสมกันก็ได้

- รหัสผ่าน (password) อย่างน้อย 8 ตัว  ซึ่งต้องมี ตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว  ตัวเลข  อย...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(16 คำ)
 

Skip ประเภทของรายวิชา
Skip Calendar