ข่าวและประกาศ

 
 
admin@pupan.net
แจ้งครู-นักเรียน สมัครสมาชิก
by admin @pupanwittaya - พฤหัสบดี, 6 สิงหาคม 2015, 11:16 AM
 

              แจ้งคณะครู-นักเรียนทุกท่าน  ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถ login เข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้โดยกรอกข้อมูล  

- ชื่อผู้ใช้ (username) เป็นภาษาอังกฤษ  หรือตัวเลขหรือเครื่องหมาย ผสมกันก็ได้

- รหัสผ่าน (password) อย่างน้อย 8 ตัว  ซึ่งต้องมี ตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว  ตัวเลข  อย่างน้อย 1 ตัว และเครื่องหมายอย่างน้อย 1ตัว  เช่น  12_Rtop-you

- ชื่อและนามสกุลให้เป็นภาษาไทย  เฉพาะนักเรียนให้ใช้ คำนำหน้าชื่อเป็น เป็นเลข 6 หลัก คือปีพ.ศ. =2 หลัก    ชั้น-ห้อง = 2 หลัก  ตามด้วย เลขที่ อีก 2 หลักเลขที่ใดไม่ถึง 10  ให้เพิ่ม เลข 0  นำหน้า    

 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดทำคะแนนในกิจกรรมต่างๆ

   

    ตัวอย่าง     ชื่อ   581107 สมชาย

                       นามสกุล     มุ่งเรียนดี